Thị trường
Chủng loại
ĐVT
Đơn giá (VND)
Cần Thơ
Phân DAP TQ
Kg
12.075
 
Ure TQ
7.770
 
Gold One 810WP-100g
19.305
Trà Vinh
Ure Phú Mỹ
Kg
12.000
 
Phân DAP Trung Quốc
Kg
17.000
 
Basudin 10H
Chai
33.000
Hà Nội
Phân Ure NK
Kg
13.000
 
Phân DAP Philippine
Kg
16.000
 
Super Lân
Kg
5.500
Đà Nẵng
Phân Ure NK
Kg
12.000
 
Phân DAP Philippine
Kg
15.200
 
Super Lân
Kg
5.500
 
Thuốc trừ sâu Basudin 1011
Kg
24.000
Tp.HCM
Phân Ure NK
Kg
11.500
 
Phân DAP Philippine
Kg
15.000
 
Super Lân
Kg
6.000
 
Thuốc trừ sâu Basudin 1011
Kg
23.000
Cần thơ
Phân Ure NK
Kg
11.000
 
Phân DAP Philippine
Kg
14.500
 
Super Lân
Kg
6.000
 
Thuốc trừ sâu Basudin 1011
Kg
23.000
(Nguồn: Vinanet, TTGC)