Thị trường
Chủng loại
ĐVT
Đơn giá (VND)
Bình Dương 
Phân Ure Phú Mỹ
Kg
10.000
 
Phân DAP TQ
15.000
Bạc Liêu
Phân Ure Phú Mỹ (50 kg/bao)
Bao
425.000 (+5.000)
 
Phân DAP TQ (50 kg/bao)
Bao
630.000 (-5.000)
(Nguồn: Vinanet, TTGC)