Thị trường
Chủng loại
ĐVT
Đơn giá (VND)
Lâm Đồng   
Phân Ure Phú Mỹ
Kg
10.000
 
Phân DAP TQ
15.300
Tiền Giang
Phân Ure
8.300
 
Phân DAP TQ
12.200
Tây Ninh
Phân Ure Phú Mỹ (50 kg/bao)
Bao
430.000
 
Phân DAP 16-46 xanh
630.000
Cà Mau
Phân Ure Phú Mỹ (bao/50kg)
400.000
 
Phân DAP Hồng Hà (bao/50 kg)
600.000
(Nguồn: Vinanet, TTGC)