Thị trường
Chủng loại
ĐVT
Đơn giá (VND)
An Giang   
Phân Ure Trung Quốc
Kg
8.000 (-400)
 
Phân DAP TQ Mỹ
13.600 (-800)
 

Pasha 50EC 480ml (thuốc trừ sâu Fenobucarb) Kasumin 2L 450ml

Chai
22.167
 
Forwaset 250SC 240ml (thuốc trừ cỏ Quynclorat)
64.090
Hậu Giang
Phân Ure
Kg
7.400
 
Phân DAP
11.800
 
Fuan
Chai
48.000
 
Tilt super
295.000
Hà Nội
Phân Ure NK
Kg
12.500
 
Phân DAP Philippine
Kg
15.500
 
Super Lân
Kg
5.500
Đà Nẵng
Phân Ure NK
Kg
11.500
 
Phân DAP Philippine
Kg
15.000
 
Super Lân
Kg
5.500
 
Thuốc trừ sâu Basudin 1011
Kg
23.000
Tp.HCM
Phân Ure NK
Kg
11.200
 
Phân DAP Philippine
Kg
14.500
 
Super Lân
Kg
6.000
 
Thuốc trừ sâu Basudin 1011
Kg
22.000
Cần thơ
Phân Ure NK
Kg
1.500
 
Phân DAP Philippine
Kg
14.000
 
Super Lân
Kg
6.000
 
Thuốc trừ sâu Basudin 1011
Kg
23.000
(Nguồn: Vinanet, TTGC)