Thị trường
Chủng loại
ĐVT
Đơn giá (VND)
Đồng Nai
Phân Ure Phú Mỹ
Kg
8.650
 
Phân DAP Trung Quốc
10.500
(Nguồn: Vinanet, TTGC)