Thị trường
Chủng loại
ĐVT
Đơn giá (VND)
Cà Mau
Phân Ure Phú Mỹ
Bao
400.000
 
Phân DAP Hồng Hà
600.000
Tây Ninh
Phân Ure Phú Mỹ
430.000
 
Phân DAP 16-46 xanh
630.000
(Nguồn: Vinanet, TTGC)