Thị trường
Chủng loại
ĐVT
Đơn giá (VND)
Lâm Đồng
Phân Ure Phú Mỹ
Kg
10.000
 
Phân DAP 
15.300
Tiền Giang
Phân Ure
8.300
 
Phân DAP
12.200
Hà Nội
Phân Ure NK
Kg
12.500
 
Phân DAP Philippine
Kg
16.000
 
Super Lân
Kg
5.500
Đà Nẵng
Phân Ure NK
Kg
12.000
 
Phân DAP Philippine
Kg
15.500
 
Super Lân
Kg
5.500
 
Thuốc trừ sâu Basudin 1011
Kg
24.000
Tp.HCM
Phân Ure NK
Kg
11.000
 
Phân DAP Philippine
Kg
15.000
 
Super Lân
Kg
6.000
 
Thuốc trừ sâu Basudin 1011
Kg
23.000
Cần thơ
Phân Ure NK
Kg
10.500
 
Phân DAP Philippine
Kg
14.500
 
Super Lân
Kg
6.000
 
Thuốc trừ sâu Basudin 1011
Kg
24.000
(Nguồn: Vinanet, TTGC)