Thị trường
Chủng loại
ĐVT
Đơn giá (VND)
An Giang
Phân Ure TQ
Kg
8.100 (+100)
 
Phân DAP Mỹ
13.500 (-100)
Hậu Giang
Phân Ure
7.400
 
Phân DAP
11.800
Đồng Tháp
Phân Ure Phú Mỹ
8.600
 
Phân DAP TQ Hạt xanh
12.600
 
Phân NPK Việt Nhật
10.700 (-700)
 
Kali đỏ Nga
8.700 (-300)
Long An
Phân Ure Phú Mỹ
8.300
 
Phân DAP TQ
10.000
(Nguồn: Vinanet, TTGC)