Thị trường
Chủng loại
ĐVT
Đơn giá (VND)
Đồng Nai
Phân Ure Phú Mỹ
Kg
8.650
 
Phân DAP TQ
10.700 (+200)
Trà Vinh
Phân Ure Phú Mỹ
12.000
 
Phân DAP TQ
17.000
 
Basudin 10H
33.000
Hà Nội
Phân Ure NK
Kg
12.000
 
Phân DAP Philippine
Kg
16.000
 
Super Lân
Kg
5.500
Đà Nẵng
Phân Ure NK
Kg
11.500
 
Phân DAP Philippine
Kg
15.000
 
Super Lân
Kg
5.500
 
Thuốc trừ sâu Basudin 1011
Kg
24.000
Tp.HCM
Phân Ure NK
Kg
11.000
 
Phân DAP Philippine
Kg
15.000
 
Super Lân
Kg
6.000
 
Thuốc trừ sâu Basudin 1011
Kg
22.000
Cần thơ
Phân Ure NK
Kg
10.200
 
Phân DAP Philippine
Kg
14.500
 
Super Lân
Kg
6.000
 
Thuốc trừ sâu Basudin 1011
Kg
23.000
(Nguồn: Vinanet, TTGC)