Thị trường
Chủng loại
ĐVT
Đơn giá (VND)
Bình Dương
Phân Uer Phú Mỹ
Kg
10.000
 
Phân DAP TQ
Kg
15.000
Bạc Liêu
Phân Ure Phú Mỹ (bao 50kg)
Bao
420.000
 
Phân DAP TQ (bao 50 kg)
635.000 (-500)
 
Thuốc bassa
Chai
49.000

Nguồn: Vinanet/Thị trường giá cả