Thị trường
Chủng loại
ĐVT
Đơn giá (VND)
Đồng Nai
Phân ure Phú Mỹ
Kg
8.150
 
Phân DAP Trung Quốc
Kg
11.750
Trà vinh
Phân Ure Phú Mỹ
Kg
9.000
 
Phân DAP Trung Quốc
Kg
13.000
 
Basudin 10H
Chai
33.000
An Giang
Pasha 50EC 480ml (thuốc trừ sâu Fenobucarb)
Chai
22.167
 

Kassumin 2L 450ml (thuốc trừ bệnh Kasugamycin) (thuốc trừ cỏ Quynhclorat)

Chai
64.090
 
Forwaser 250SC 240ml
Chai
52.234
 
Phân  Ure Phú Mỹ
Kg
8.300
 
Phân DAP Philippin
Kg
14.500
Hậu Giang
Fuan
Chai
45.200 (-2.300)
 
Tilt super
293.000 (-1.000)
 
Phân Ure
Kg
7.000
 
Phân DAP
Kg
12.400 (+1.200)
Tây Ninh
Phân Ure Phú Mỹ
Kg
395.000
 
Phân DAP 16-46 xanh
Bao
630.000
 
Thuốc BVTV basa (80ml) Nhật
Chai
43.000
Đồng Tháp
Phân Ure Phú Mỹ
Kg
8.000
 
Phân DAP TQ hạt xanh
Kg
12.400
 
Phân NPK Việt-Nhật
Kg
10.300
 
Kali đỏ
Kg
8.000

Nguồn: VinanetThị trường giá cả