Thị trường
Chủng loại
ĐVT
Đơn giá (VND)
Bình Dương
Thuốc BVTV Basa 480ml
Chai
45.000
 
Phân Ure Phú Mỹ
Kg
9.200
 
Phân DAP Trung Quốc
Kg
11.500
Bạc liêu
Phân Ure Phú Mỹ (bao 50 kg)
Bao
395.000
 
Phân DAP TQ (bao 50 kg)
Bao
600.000

Nguồn: VinanetThị trường giá cả