Thị trường
Chủng loại
ĐVT
Đơn giá (VND)
Long An
Phân Ure Phú Mỹ
Kg
8.000
 
Phân DAP TQ
10.400
Trà Vinh
Phân Ure Phú Mỹ
12.000
 
DAP TQ
17.000
 
Basudin 10H
Chai
33.000
Bình Dương
Phân Ure Phú Mỹ
Kg
8.800
 
Phân DAP TQ
11.500
Bạc Liêu
Phân Ure Mỹ (50 kg)
Bao
400.000
 
Phân DAP TQ (50 kg)
630.000
Cà Mau
Phân Ure Phú Mỹ
400.000
 
Phân DAP TQ Hồng Hà
560.000
Cần Thơ
Phân DAP TQ
Kg
11.950
 
Ure TQ
7.900
 
Gold One 810WP – 100g
Chai
19.305
Nguồn: Vinanet/TTGC