Sau thời gian triển khai thu mua lúa tạm trữ trong vụ Đông Xuân 2015, giá lúa trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã có sự đảo chiều: Lúa thường tăng giá trong khi lúa chất lượng cao, lúa thơm vẫn ổn định.

Theo các thương lái: Nguyên nhân giá lúa thường (giống IR 50404) tăng giá là vì nguồn hàng này đang có đầu ra, các doanh nghiệp tập trung thu mua bởi Việt Nam vừa trúng thầu xuất khẩu 300.000 tấn gạo thường cho Philippin, trong khi các giống lúa hạt dài chất lượng cao, lúa thơm Jasmine không tăng giá vì chưa có khách hàng. Thậm chí, giá lúa chất lượng cao, lúa thơm ở một số địa phương còn giảm vì đang bước vào vụ thu hoạch rộ và nông dân không có ký kết hợp đồng bao tiêu với các doanh nghiệp xuất khẩu.
Ông Nguyễn Văn Hải, Công ty TNHH Nông Sản Vina Cam Cờ Đỏ cho biết: Giá lúa IR 50404 được các thương lái thu mua tươi tại ruộng ngày 6/3 ở mức 4.300 đồng/kg, tăng hơn trước thời điểm triển khai mua tạm trữ 1/3 từ 100 - 200 đồng/kg. Trong khi, giá lúa thơm Jasmine hiện tại chỉ được thương lái thu mua ngoài Cánh đồng lớn là 4.750 đồng/kg, thấp hơn thời điểm đầu vụ trên dưới 100 đồng/kg. Riêng Công ty TNHH Nông Sản Vina Cam Cờ Đỏ vẫn mua lúa Jasmine của nông dân trong vùng bao tiêu là 4.900 đồng/kg trong cả vụ đồng thời sử dụng nguồn thu mua lúa trong vùng bao tiêu để thực hiện chỉ tiêu tạm trữ.

Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ: Từ khi triển khai thu mua tạm trữ, giá lúa có phần nhích lên, nhất là đối với giống lúa thường. Tuy nhiên, giá lúa thơm vẫn đứng yên vì chưa có đầu ra. Hiện, tiến độ thu mua lúa tạm trữ trên địa bàn hơi chậm so với tiến độ thu hoạch của nông dân. Dự kiến, vụ Đông Xuân này, thành phố Cần Thơ sẽ thu mua tạm trữ 175.000 tấn gạo, tương đương với khoảng 700.000 tấn lúa.

Nguồn: TTXVN