Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá mới nhất
Giá ngày hôm trước
Đvt: Uscent/bushel
-
-
-
591 6/8 *
591 6/8
-
-
-
596 *
596
-
-
-
598 6/8 *
598 6/8
-
-
-
605 2/8 *
605 2/8
-
-
-
615 4/8 *
615 4/8
-
-
-
619 6/8 *
619 6/8
-
-
-
615 6/8 *
615 6/8
-
-
-
604 *
604
-
-
-
607 4/8 *
607 4/8
-
-
-
619 4/8 *
619 4/8
-
-
-
622 2/8 *
622 2/8
-
-
-
620 6/8 *
620 6/8
-
-
-
599 6/8 *
599 6/8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Chỉ giá cả từ một phiên trước đó,
Nguồn: Vinanet