Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá mới nhất
Giá ngày hôm trước
Đvt: Uscent/bushel
-
-
-
555 4/8 *
555 4/8
-
-
-
560 *
560
-
-
-
564 6/8 *
564 6/8
-
-
-
571 2/8 *
571 2/8
-
-
-
582 2/8 *
582 2/8
-
-
-
587 6/8 *
587 6/8
-
-
-
585 6/8 *
585 6/8
-
-
-
575 2/8 *
575 2/8
-
-
-
579 2/8 *
579 2/8
-
-
-
591 2/8 *
591 2/8
-
-
-
594 *
594
-
-
-
592 4/8 *
592 4/8
-
-
-
571 4/8 *
571 4/8

* Chỉ giá cả từ một phiên trước đó,

Nguồn: Vinanet