Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá mới nhất
Giá ngày hôm trước
Đvt: Uscent/bushel
519
525 2/8
505 4/8
506 6/8
519
523
529 6/8
511 4/8
511 6/8
523 6/8
533
538 6/8
521 6/8
521 2/8
533 2/8
547 6/8
553 2/8
535 4/8
535
548
563 6/8
563 6/8
548 2/8
548 2/8
561 2/8
558
558
558
558
566 6/8
567 4/8
567 4/8
562 4/8
562 4/8
563
-
-
-
570 2/8 *
570 2/8
576
576
576
576
581 4/8
-
-
-
587 6/8 *
587 6/8
-
-
-
589 4/8 *
589 4/8
-
-
-
570 *
570
* Chỉ giá cả từ một phiên trước đó,
Nguồn: Vinanet/Tradingcharts