Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá mới nhất
Giá ngày hôm trước
Đvt: Uscent/bushel
472
475
469
473 2/8
471 4/8
476
480 2/8
474 2/8
478 2/8
476 2/8
486
489 4/8
483 6/8
488
485 6/8
504
507 2/8
501 2/8
506 2/8
503 2/8
521
522 6/8
518 6/8
522 6/8
520
531 4/8
532 4/8
528 6/8
532 4/8
531
-
-
-
532 2/8 *
532 2/8
-
-
-
540 4/8 *
540 4/8
-
-
-
555 *
555
-
-
-
563 6/8 *
563 6/8
-
-
-
566 2/8 *
566 2/8
-
-
-
546 6/8 *
546 6/8
* Chỉ giá cả từ một phiên trước đó,
Nguồn: Vinanet/Tradingcharts