Mặt hàng
ĐVT
Giá
Gạo tẻ thường
đ/kg
11.200
Gạo nàng hương
đ/kg
17.000
Thịt lợn thăn
đ/kg
85.000
Thịt lợn mông sấn
đ/kg
75.000
Thịt bò thăn
đ/kg
220.000
Nguồn:Vinanet-giacathitruong