Mặt hàng
ĐVT
Giá
Lúa thường
đ/kg
6.550
Gạo thường
đ/kg
12.000
Gạo thơm
đ/kg
14.000
Thịt lợn thăn
đ/kg
85.000
Thịt bò thăn L1
đ/kg
250.000
Gà công nghiệp
đ/kg
55.000
Cá lóc
đ/kg
65.000
Cá chép
đ/kg
76.000
Cá thu
đ/kg
120.000
Nguồn: Vinanet/thịtruonggiaca