Mặt hàng
ĐVT
Giá
Thóc tẻ thường
đ/kg
6.100
Gạo tẻ thường
đ/kg
12.000
Gạo thơm Đài loan
đ/kg
18.000
Thịt lợn thăn
đ/kg
90.000
Thịt lợn mông sấn
đ/kg
80.000

Nguồn: Vinanet/Thịtruonggiaca