Mặt hàng
ĐVT
Giá
Gạo tẻ thường
đ/kg
12.000
Thịt lợn thăn
đ/kg
85.000
Thịt lợn mông sấn
đ/kg
70.000
Thịt bò thăn L1
đ/kg
272.000
Gà công nghiệp
đ/kg
50.000

Nguồn: Vinanet-giacathitruong