Mặt hàng                 
ĐVT
Giá
Lúa tẻ thường
đ/kg
11.000
Gạo Tài nguyên L1
đ/kg
17.000
Thịt lợn thăn
đ/kg
86.000
Thịt lợn mông sấn
đ/kg
84.000
Thịt bò thăn L1
đ/kg
225.000
Gà CN làm sẵn
đ/kg
60.000
Gà ta còn sống
đ/kg
140.000

Nguồn: Vinanet/Thitruonggiaca