Mặt hàng
ĐVT
Giá
Lúa thường mới
đ/kg
5.800
Gạo thường
đ/kg
10.000
Gạo Tài nguyên
đ/kg
14.000
Nếp ngon
đ/kg
18.000
Cám
đ/kg
6.500
Nguồn: Vinanet/Thitruonggiaca