Mặt hàng
ĐVT
Giá
Giá mua nông sản
đ/kg
 
Ngô
đ/kg
7.000
Cà phê nhân L1 tại Di Linh
đ/kg
32.000
Cà phê xô tại Di Linh
đ/kg
31.200
Cà phê nhân L1 tại Bảo Lộc
đ/kg
32.700
Nguồn: Vinanet-thitruonggiaca