Loại muối
Thị trường
Giá
Muối thô
Hà Nội
3.300 đ/kg (bán buôn)
Muối tinh
Hà Nội
3.500 đ/kg (bán buôn)
Muối trắng
Thái Nguyên
3.000 đ/kg (bán lẻ)

Nguồn: Vinanet/Bộ Nông nghiệp