Loại muối
Thị trường
ĐVT: đ/kg
Muối trắng
Thái Nguyên
3.000 đ/kg (bán lẻ)
Muối thường
Nam Định
1.650 đ/kg (bán buôn)
Muối thô
Hà Nội
3.300 đ/kg (bán buôn)
Muối tinh
Hà Nội
3.500 đ/kg (bán buôn)

Nguồn: Vinanet/Bộ nông nghiệp