Dầu thô ($/bbl)
Mặt hàng       
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Dầu WTI giao ngay
50,09
+0,52
+1,05%
Dầu Brent giao ngay
55,10
+0,35
+0,64%
Xăng dầu (Uscent/gal)          
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Xăng kỳ hạn Nymex RBOB
156,00
+1,54
+1,00%
Dầu đốt kỳ hạn Nymex
177,15
+1,40
+0,80%
Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Khí gas kỳ hạn Nymex
2,71
+0,03
+1,27%
Nguồn: Vinanet/Bloomberg