Dầu thô ($/bbl)
Mặt hàng       
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Dầu thô kỳ hạn Nymex
 
 
 
Dầu Brent giao ngay
106,01
-0,03
-0,03%
Dầu WTI giao ngay
96,59
+0,16
+0,17%
Xăng dầu (Uscent/gal)           
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Dầu đốt kỳ hạn Nymex
300,48
+0,77
+0,26%
Xăng kỳ hạn Nymex RBOB
260,77
-2,37
-0,90%
Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Khí gas kỳ hạn Nymex
5,04
+0,09
+1,86%
Khí gas giao ngay
 
 
 
Vinanet