Dầu thô ($/bbl)
Mặt hàng       
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Dầu thô kỳ hạn Nymex
 
 
 
Dầu Brent giao ngay
105,89
+0,11
+0,10%
Dầu WTI giao ngay
97,60
+0,41
+0,42%
Xăng dầu (Uscent/gal)           
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Dầu đốt kỳ hạn Nymex
299,29
+1,00
+0,34%
Xăng kỳ hạn Nymex RBOB
261,26
+0,95
+0,36%
Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Khí gas kỳ hạn Nymex
5,30
-0,08
-1,47%
Khí gas giao ngay
 
 
 
Vinanet