Dầu thô ($/bbl)
Mặt hàng       
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Dầu thô kỳ hạn Nymex
 
 
 
Dầu Brent giao ngay
106,25
+0,47
+0,44%
Dầu WTI giao ngay
97,48
+0,10
+0,10%
Xăng dầu (Uscent/gal)           
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Dầu đốt kỳ hạn Nymex
299,66
-0,02
-0,01%
Xăng kỳ hạn Nymex RBOB
265,17
+4,86
+1,87%
Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Khí gas kỳ hạn Nymex
5,16
+0,13
+2,58%
Khí gas giao ngay
 
 
 
Vinanet