Dầu thô ($/bbl)
Mặt hàng       
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Dầu thô kỳ hạn Nymex
 
 
 
Dầu Brent giao ngay
102,92
-0,12
-0,12%
Dầu WTI giao ngay
93,81
+0,07
+0,07%
Xăng dầu (Uscent/gal)          
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Dầu đốt kỳ hạn Nymex
285,33
-0,21
-0,07%
Xăng kỳ hạn Nymex RBOB
282,62
+0,32
+0,11%
Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Khí gas kỳ hạn Nymex
4,00
-0,00
-0,02%
Khí gas giao ngay
 
 
 
Vinanet