Dầu thô ($/bbl)
Mặt hàng       
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Dầu thô kỳ hạn Nymex
 
 
 
Dầu Brent giao ngay
107,19
+0,94
+0,88%
Dầu WTI giao ngay
97,87
+0,03
+0,03%
Xăng dầu (Uscent/gal)           
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Dầu đốt kỳ hạn Nymex
301,10
+1,42
+0,47%
Xăng kỳ hạn Nymex RBOB
269,99
+5,86
+2,22%
Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Khí gas kỳ hạn Nymex
5,01
+0,08
+1,68%
Khí gas giao ngay
 
 
 
Vinanet