Dầu thô ($/bbl)
Mặt hàng       
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Dầu thô kỳ hạn Nymex
 
 
 
Dầu Brent giao ngay
109,57
+2,38
+2,22%
Dầu WTI giao ngay
99,88
0,00
0,00%
Xăng dầu (Uscent/gal)          
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Dầu đốt kỳ hạn Nymex
305,03
0,00
0,00%
Xăng kỳ hạn Nymex RBOB
274,89
0,00
0,00%
Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Khí gas kỳ hạn Nymex
4,78
-0,16
-3,16%
Khí gas giao ngay
 
 
 
Nguồn: Vinanet/Bloomberg