Dầu thô ($/bbl)
Mặt hàng       
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Dầu thô kỳ hạn Nymex
 
 
 
Dầu Brent giao ngay
108,77
+0,09
+0,08%
Dầu WTI giao ngay
100,28
+0,34
+0,34%
Xăng dầu (Uscent/gal)          
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Dầu đốt kỳ hạn Nymex
303,20
+3,39
+1,13%
Xăng kỳ hạn Nymex RBOB
275,99
+3,51
+1,29%
Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Khí gas kỳ hạn Nymex
5,01
+0,19
+3,92%
Khí gas giao ngay
 
 
 
Nguồn: Vinanet/Bloomberg