Dầu thô ($/bbl)
Mặt hàng       
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Dầu thô kỳ hạn Nymex
 
 
 
Dầu Brent giao ngay
102,50
-0,46
-0,45%
Dầu WTI giao ngay
94,83
-0,55
-0,58%
Xăng dầu (Uscent/gal)          
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Dầu đốt kỳ hạn Nymex
285,39
-0,36
-0,13%
Xăng kỳ hạn Nymex RBOB
280,60
-0,21
-0,07%
Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Khí gas kỳ hạn Nymex
3,71
-0,01
-0,35%
Khí gas giao ngay
 
 
 
Vinanet