Dầu thô ($/bbl)
Mặt hàng       
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Dầu thô kỳ hạn Nymex
 
 
 
Dầu Brent giao ngay
81,11
-0,56
-0,69%
Dầu WTI giao ngay
77,36
-0,58
-0,74%
Xăng dầu (Uscent/gal)          
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Dầu đốt kỳ hạn Nymex
245,20
-1,73
-0,70%
Xăng kỳ hạn Nymex RBOB
209,83
-0,28
-0,13%
Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Khí gas kỳ hạn Nymex
4,20
-0,05
-1,20%
Khí gas giao ngay
 
 
 
Vinanet