Dầu thô ($/bbl)
Mặt hàng       
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Dầu thô kỳ hạn Nymex
 
 
 
Dầu Brent giao ngay
103,49
+0,53
+0,51%
Dầu WTI giao ngay
95,66
-0,22
-0,23%
Xăng dầu (Uscent/gal)          
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Dầu đốt kỳ hạn Nymex
288,81
-0,71
-0,25%
Xăng kỳ hạn Nymex RBOB
281,00
-0,01
-0,00%
Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Khí gas kỳ hạn Nymex
3,77
-0,01
-0,32%
Khí gas giao ngay
 
 
 
Vinanet