Dầu thô ($/bbl)
Mặt hàng       
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Dầu thô kỳ hạn Nymex
 
 
 
Dầu Brent giao ngay
109,35
+0,11
+0,10%
Dầu WTI giao ngay
101,97
+0,27
+0,27%
Xăng dầu (Uscent/gal)           
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Dầu đốt kỳ hạn Nymex
294,82
+0,42
+0,14%
Xăng kỳ hạn Nymex RBOB
294,14
+1,12
+0,38%
Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Khí gas kỳ hạn Nymex
4,36
0,00
+0,07%
Khí gas giao ngay
 
 
 
Nguồn: Vinanet/tradingcharts,com