Dầu thô ($/bbl)
Mặt hàng       
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Dầu thô kỳ hạn Nymex
92,76
-0,16
-0,17%
Dầu Brent giao ngay
98,04
+0,16
+0,16%
Xăng dầu (Uscent/gal)           
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Dầu đốt kỳ hạn Nymex
274,04
+0,08
+0,03%
Xăng kỳ hạn Nymex RBOB
253,19
+0,11
+0,04%
Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Khí gas kỳ hạn Nymex
3,92
-0,01
-0,25%
 
 
 
 
 
Nguồn: Vinanet