Dầu thô ($/bbl)
Mặt hàng       
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Dầu thô kỳ hạn Nymex
 
 
 
Dầu Brent giao ngay
108,21
+1,29
+1,21%
Dầu WTI giao ngay
98,89
+0,69
+0,70%
Xăng dầu (Uscent/gal)           
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Dầu đốt kỳ hạn Nymex
294,31
+2,35
+0,80%
Xăng kỳ hạn Nymex RBOB
296,40
+0,43
+0,15%
Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Khí gas kỳ hạn Nymex
4,43
+0,04
+0,96%
Khí gas giao ngay
 
 
 
Vinanet