Dầu thô ($/bbl)
Mặt hàng       
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Dầu thô kỳ hạn Nymex
75,68
-0,14
-0,18%
Dầu Brent giao ngay
79,38
-0,03
-0,04%
Xăng dầu (Uscent/gal)          
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Dầu đốt kỳ hạn Nymex
241,69
+0,08
+0,03%
Xăng kỳ hạn Nymex RBOB
204,50
+0,25
+0,12%
Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Khí gas kỳ hạn Nymex
4,14
+0,12
+3,06%
 
Nguồn: Vinanet