Dầu thô ($/bbl)
Mặt hàng       
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Dầu thô kỳ hạn Nymex
 
 
 
Dầu Brent giao ngay
105,62
+0,15
+0,14%
Dầu WTI giao ngay
97,91
+0,14
+0,14%
Xăng dầu (Uscent/gal)          
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Dầu đốt kỳ hạn Nymex
294,91
-0,12
-0,04%
Xăng kỳ hạn Nymex RBOB
286,16
+0,55
+0,19%
Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Khí gas kỳ hạn Nymex
3,88
0,00
+0,03%
Khí gas giao ngay
 
 
 
Vinanet