Dầu thô ($/bbl)
Mặt hàng       
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Dầu thô kỳ hạn Nymex
75,41
-0,23
-0,30%
Dầu Brent giao ngay
78,88
-0,43
-0,54%
Xăng dầu (Uscent/gal)           
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Dầu đốt kỳ hạn Nymex
239,40
-0,99
-0,41%
Xăng kỳ hạn Nymex RBOB
202,39
-0,24
-0,12%
Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Khí gas kỳ hạn Nymex
4,28
-0,06
-1,47%
 
Nguồn: Vinanet