Dầu thô ($/bbl)
Mặt hàng       
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Dầu thô kỳ hạn Nymex
 
 
 
Dầu Brent giao ngay
108,47
+0,03
+0,03%
Dầu WTI giao ngay
97,32
+0,10
+0,10%
Xăng dầu (Uscent/gal)          
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Dầu đốt kỳ hạn Nymex
296,45
+0,16
+0,05%
Xăng kỳ hạn Nymex RBOB
265,10
+0,38
+0,14%
Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Khí gas kỳ hạn Nymex
4,30
+0,01
+0,26%
Khí gas giao ngay
 
 
 
Vinanet