Dầu thô ($/bbl)
Mặt hàng       
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Dầu thô kỳ hạn Nymex
 
 
 
Dầu Brent giao ngay
109,33
-0,30
-0,27%
Dầu WTI giao ngay
97,65
-0,15
-0,15%
Xăng dầu (Uscent/gal)          
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Dầu đốt kỳ hạn Nymex
300,33
-0,68
-0,23%
Xăng kỳ hạn Nymex RBOB
269,65
-0,08
-0,03%
Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Khí gas kỳ hạn Nymex
4,30
+0,05
+1,08%
Khí gas giao ngay
 
 
 
Vinanet