Dầu thô ($/bbl)
Mặt hàng       
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Dầu thô kỳ hạn Nymex
54,93
+0,82
+1,52%
Dầu Brent giao ngay
59,78
+0,51
+0,86%
Dầu WTI giao ngay
 
 
 
Xăng dầu (Uscent/gal)           
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Dầu đốt kỳ hạn Nymex
195,48
+1,61
+0,83%
Xăng kỳ hạn Nymex RBOB
153,85
+1,13
+0,74%
Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Khí gas kỳ hạn Nymex
3,66
+0,02
+0,49%
 
Nguồn: Vinanet