Dầu thô ($/bbl)
Mặt hàng       
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Dầu thô kỳ hạn Nymex
 
 
 
Dầu Brent giao ngay
105,34
-0,78
-0,74%
Dầu WTI giao ngay
97,52
-0,72
-0,73%
Xăng dầu (Uscent/gal)          
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Dầu đốt kỳ hạn Nymex
295,11
-2,14
-0,72%
Xăng kỳ hạn Nymex RBOB
286,52
-1,38
-0,48%
Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Khí gas kỳ hạn Nymex
3,95
-0,01
-0,35%
Khí gas giao ngay
 
 
 
Vinanet