Dầu thô ($/bbl)
Mặt hàng       
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Dầu thô kỳ hạn Nymex
76,42
+0,57
+0,75%
Dầu Brent giao ngay
79,79
+0,46
+0,58%
Xăng dầu (Uscent/gal)           
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Dầu đốt kỳ hạn Nymex
238,78
+0,78
+0,33%
Xăng kỳ hạn Nymex RBOB
204,18
+1,42
+0,70%
Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Khí gas kỳ hạn Nymex
4,46
-0,03
-0,74%
 
Nguồn: Vinanet