Dầu thô ($/bbl)
Mặt hàng       
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Dầu thô kỳ hạn Nymex
 
 
 
Dầu Brent giao ngay
106,92
+0,47
+0,44%
Dầu WTI giao ngay
99,46
+0,56
+0,57%
Xăng dầu (Uscent/gal)           
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Dầu đốt kỳ hạn Nymex
292,01
-0,12
-0,04%
Xăng kỳ hạn Nymex RBOB
290,79
+1,24
+0,43%
Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Khí gas kỳ hạn Nymex
4,31
-0,06
-1,28%
Khí gas giao ngay
 
 
 
Vinanet